เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เบตงเร่งตรวจ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต.ยะรม หลังพบติดเชื้อแล้ว 23 ราย 


27 ก.ค. 2564, 18:41เบตงเร่งตรวจ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต.ยะรม หลังพบติดเชื้อแล้ว 23 ราย 
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64 มีรายงานว่า ที่ศูนย์ตาดีกาเราะห์มานียะห์ บูเก็ตดาราเซ หมู่ที่ 8 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา บุคลากรโรงพยาบาลเบตง บุคลากรสาธารณสุขอำเภอเบตง พร้อมกำลัง จนท.ตำรวจ สภ.ยะรม ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและ ทำการตรวจ SWAB ประชาชนในพื้นที่ เพื่อทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน กลุ่มหมู่บ้าน และคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในตำบลยะรม หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันผลแล้ว23 ราย เฉพาะในพื้นที่ของหมู่ 8 ต.ยะรมจำนวน 23รายซึ่งการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลยะรมมีสาเหตุมาจากการกลับบ้านเกิดเพื่อเยี่ยมญาติในต่างอำเภอและต่างจังหวัด พร้อมกับกิจกรรมทางศาสนาที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ซึ่งพบการระบาดเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องทำการตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประชาชนที่มีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19 จึงทำให้ประชาชนมาเข้าแถวรอคิวฉีดวัคซีนเข็มแรกจำนวนมาก ท่ามกลางประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ การจัดระบบรอคิวฉีดวัคซีน ซึ่งไม่เป็นตามมาตรากรสาธารณสุขที่ให้เว้นระยะห่าง ซึ่งหากมีใครติดเชื้อคงจะเป็นคลัสเตอร์จากโรงพยาบาลเบตงแน่เพราะตอนนี้ในพื้นที่ตำบลยะรมก็มีการติดเชื้อจำนวนมาก แต่ทางโรงพยาบาลไม่มีการจัดระเบียบในการเข้าคิวขณะเดียวกันช่วงนี้เป็นฤดูผลผลิตทุเรียน ซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางจากต่างพื้นที่เข้ามารับซื้อทุเรียนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ของทุกปี จะมีฝนตกชุกในพื้นที่จึงอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดที่รุนแรงของโรคขึ้นได้โดยในวันนี้ จนท.โรงพยาบาลเบตงได้มารับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอาการจำนวน 6 รายในพื้นที่เพื่อนำไป SWAB ที่โรงพยาบาล และได้ถูกรักษาตัวในโรงพยาบาลเบตงจำนวน 32 รายผลยืนยันแล้ว 23 รายติดเชื้อ


นอกจากนี้ยังมีประชาชนในกลุ่มหมู่บ้านอื่นๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุก ทั้งตำบลในวันนี้ รวม 300 ราย และมีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองแล้ววานนี้ 80 ราย พบเชื้อ 23 ราย ส่วนการทำ SWAB ในวันนี้ คาดว่าจะรู้ผลจากห้องแล็ปภายใน 1-2 วัน ทั้งนี้ สำหรับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ารับ บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SWAB) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ตำบลยะรมจำนวน 300 คนต่อวัน

ด้านนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ลงพื้นที่สร้างขวัญและกำลังใจประชาชน เจ้าหน้าที่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านบูเก็ตดาราเซ ต.ยะรม โดยได้นำอาหารกล่องจำนวน 400 กล่องมาให้ผู้ที่กัตัวและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.