เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย เหตุรองหัวหน้าพรรคลาออก


23 ส.ค. 2562, 10:14"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย เหตุรองหัวหน้าพรรคลาออก
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ นายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง  การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย โดยระบุว่า 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย  ลงวันที่  28  ธันวาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย  จำนวน  16  คน  ต่อมานายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย  ลงวันที่  4  มกราคม  2562 และเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย  ลงวันที่  1  พฤษภาคม 2562  จึงทำให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย จำนวนทั้งสิ้น  17  คน  นั้น

บัดนี้  พรรคเสรีรวมไทยได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง  ตามมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.  2560  กรณี  นายสุวัตร  สิทธิหล่อ ลาออกจากสมาชิกพรรคและรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย  ทำให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเสรีรวมไทย  พ.ศ.  2561   ข้อ  24  (2)  (3)  และข้อ  64  (2)

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว  ตามมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. 2560 ดังนั้นจึงทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย  มีจำนวนทั้งสิ้น  16   คน Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.