เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" วันแรก นักโทษกลุ่มเสี่ยง เรือนจำ อ.เบตง


11 ส.ค. 2564, 17:10ฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" วันแรก นักโทษกลุ่มเสี่ยง เรือนจำ อ.เบตง
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 - เวลา 14.30 น. ที่เรือนจำชั่วคราว ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลานายจรูญ นาคแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเกอเบตง พร้อมด้วย จิตติ จันทรมงคล  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง  นายวรวิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตง เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอเบตง  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำที่เรือนจำชั่วคราวทุ่งปูโป๊ะ จำนวน 27 โดส ซึ่งเป็นเรือนจำในภาคใต้ที่ยังไม่พบการติดเชื้อภายในเรือนจำมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
 นายจรูญ นาคแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเกอเบตง กล่าวว่า ด้วยพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และทรงให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มีความจำเป็นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 ให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำอำเภอเบตงได้คัดเลือกรับวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม เนื่องจากเป็นเรือนจำที่อยู่ในพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของ โควิด – 19


นายจรูญ นาคแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเกอเบตง  ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขัง และ กล่าวว่า เรือนจำอำเภอเบตงแห่งนี้เป็นที่เรือนจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งแรกที่ได้ฉีดวัคซีน  ซึ่งแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็ยังต้องระวัง และต้องใช้มาตรการป้องกันของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเช่นเดิม นอกจากนี้ตนต้องขอขอบคุณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่จัดสรรวัคซีนมาให้ โดยวันนี้เรามีทีมแพทย์จากโรคพยาบาลเบตง สาธารณสุขอำเภอเบตง ที่นำรถการแพทย์มาช่วยดูแลสังเกตอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนอีกด้วย


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.