เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กาชาดเชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง"


11 ส.ค. 2564, 18:20กาชาดเชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระพันปีหลวง"
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดี ซึ่งเป็นกิจกรรมในการทำความดี เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

ประชาชนที่สนใจบริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้ที่เคยบริจาคครบ 3 เดือนแล้ว สามารถบริจาคโลหิตต่อเนื่องได้ทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้งเพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่สม่ำเสมอเพียงพอแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตในขณะนี้ และทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ คาดการณ์ว่าจะมีผู้บริจาคโลหิตจำนวนมากในวันดังกล่าว จึงลงทะเบียนบริจาคโลหิตผ่านระบบออนไลน์ที่ระบบรับบริจาคโลหิตรองรับผู้บริจาคโลหิต วันละ 1,500 คน แบ่งเป็น ผู้บริจาคโลหิตทั่วไป ลงทะเบียนออนไลน์ 500 คนผู้บริจาคโลหิตเดินทางมาบริจาคตามปกติ 1,000 คน เพื่อรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.