วันที่ 21 ก.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19


24 ส.ค. 2564, 14:22

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ Power Air Purifying Respiratory (PAPR) (พี-เอ-พี-อาร์) นวน 4 ชุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดี ของโรงพยาบาลชุมพลบุรี โดยมีนายแพทย์ จเด็ด ดียิ่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชุมพลบุรี พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมในพิธีทั้งนี้จากสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงพยาบาลชุมพลบุรี ในรอบ 3 มีผู้ ติดเชื้อสะสมจำนวน 804 ราย ผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ จำนวน 308 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลชุมพลบุรี จำนวน 102 ราย โรงพยาบาลสนาม จำนวน 20 ราย CI จำนวน 199 ราย รักษาหาย จำนวน 483 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยทางโรงพยาบาลชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ยังคงต้องเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ และระบบบริการเพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับกรณีการเกิดการระบาดรอบที่ 3 ซึ่งอุปกรณ์การแพทย์จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์ ต่างสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี ได้นำข้าราชการ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่า ด้วยนับเป็น พระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นที่ทรงมีต่อ โรงพยาบาลชุมพลบุรี ตลอดจนประชาชนทั่วไป บุคลากรของโรงพยาบาลชุมพลบุรี หน้าที่สารารณสุข และพสกนิกรชาวชุมพลบุรี กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระ และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคล และจักมุ่งมั่นดำเนินภารกิจ ดูแลผู้ป่วยประชาชนที่ทุกข์ร้อน และจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์พระราชทาน เพื่อพัฒนางานบริการทางการแพทย์ต่อไป และในโอกาสนี้ ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐาน ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย สืบไป©2018 ONBNEWS. All rights reserved.