วันที่ 3 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 13 ก.ย. 64 ลดลง 50 บาท !


13 ก.ย. 2564, 09:34"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 13 ก.ย. 64 ลดลง 50 บาท  !
วันที่ 13 กันยายน 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.26 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 27,650.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 27,750.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,151.56 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,250 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 50 บาทเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.