เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"นิพนธ์" สั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพชรบูรณ์ จ่อลงพื้นที่ 16-17 ก.ย.นี้


13 ก.ย. 2564, 20:59"นิพนธ์" สั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพชรบูรณ์ จ่อลงพื้นที่ 16-17 ก.ย.นี้
วันนี้ ( 13 ก.ย.64 ) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าวถึงสถานการณ์แม่น้ำป่าสักที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักน้ําไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ อำเภอหล่มเก่า ต.ศิลา ต.ตาดกลอย อำเภอหล่มสัก ต.สักหลง ต.ท่าอิบุญ ต.ห้วยไร่ ต.หนองไขว่ ต.ตาลเดี่ยว ต.ฝายนาแซง ต.วัดป่า เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก อ.น้ำหนาว ต.น้ำหนาว ต.วังกวาง ต.หลักด่าน  ล่าสุดสถานการณ์เริ่มลดลงน้ำในเขตเทศบาลเมืองที่ล้นตลิ่งที่ทำให้น้ำท่วมขังผิวจราจรปัจจุบันแห้งหมดแล้วรถสามารถสัญจรไปได้ แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางจุดในพื้นที่ อำเภอหล่มสัก (ต.ท่าอิบุญ ต.สักหลง ต.ตาลเดี่ยว และเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก)ส่งผลกับการเดินทางและใช้ชีวิตประจำวัน โดยปัจจุบันมีพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น 13 ตำบล  88 หมู่บ้าน 3 อำเภอ ประชาชนเดือนร้อนกว่า 4,600 ครัวเรือน  ซึ่งจากการคาดการณ์หากไม่มีน้ำฝน และมวลน้ำจากจังหวัดเลยมาเติมในพื้นที่ สถานการณ์ในเขตอำเภอหล่มสักก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินายนิพนธ์ กล่าวต่ออีกว่า  ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังได้เริ่มคลี่คลายลง แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่  มาตรการต่อไปคือการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดและการเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยบูรณาการสำรวจความเสียหายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทดรองฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ทั้งค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าความเสียหายพื้นที่ทำการเกษตรต่าง ๆ เครื่องมือประกอบอาชีพ ฯลฯ พร้อมทั้งให้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน อาทิ องค์กรปกครองท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา จัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระดมรถฉีดน้ำ รถแบ็คโฮ เครื่องจักรทำความสะอาดต่างๆเข้าพื้นที่เร่งเข้าไปทำความสะอาดให้เรียบร้อย นอกจากนี้ยังให้ดูแลความเป็นอยู่ชั่วคราวแก่พี่น้องประชาชน เช่น อาหาร น้ำดื่มที่สะอาด และดูแลเรื่องการเจ็บป่วยและอันตรายโดยรอบ ซึ่งตนได้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าต้องดูแลรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรก  รวมถึงดูแลในเรื่องของสวัสดิการของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันศุกร์ที่ 17 ก.ย.นี้ เพื่อมอบเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับประชาชนผู้ประสบภัย รวมทั้งสำรวจสถานการณ์น้ำ รวมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.