วันที่ 20 ก.ย. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsมุกดาหาร สั่งปิด 2 หมู่บ้าน หลังพบคลัสเตอร์ใหม่


14 ก.ย. 2564, 16:04มุกดาหาร สั่งปิด 2 หมู่บ้าน หลังพบคลัสเตอร์ใหม่
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 จังหวัดมุกดาหารได้ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 13 คน โดยแยกเป็น อำเภอดงหลวง 12 คน และอำเภอเมืองมุกดาหาร 1 คน โดยในส่วนผู้ติดเชื้อในอำเภอดงหลวงถือเป็นคลัสเตอร์โควิด-19 ใหม่ที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากมีผู้ป่วยที่หลากหลายทั้งเพศและอายุ โดยมีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่มีอายุตั้งแต่ 11 เดือน จนถึง 55 ปี โดยก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1 คน เมื่อรวมกับที่พบใหม่อีก 12 คน จึงรวมเป็นพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 13 คนนายไพบูลย์ บุตรวัง ปลัดอำเภอดงหลวง ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลกกตูม ได้ออกประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลกกตูม เรื่อง มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าในพื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับการยืนยันผลตรวจแล้ว จำนวน 13 ราย โดยอยู่ในพื้นที่บ้านนาหินกอง หมู่ 8 บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 16 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง และมีราษฎรกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มที่มีฐานะยากจน ที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบ รวม 530 ครัวเรือน 1,397 คน


ซึ่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลกกตูมในวันที่ 13 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่บ้านนาหินกอง หมู่ 8 และบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 16 ตำบลกกตูม เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13-20 กันยายน 2564 หรือจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะดำเนินการสอบสวนโรคแล้วเสร็จ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.