เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ผู้ว่าฯศรีสะเกษ" เปิดงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 มอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"


15 ก.ย. 2564, 07:10"ผู้ว่าฯศรีสะเกษ" เปิดงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 มอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"
เมื่อวันที่ 14  ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2564  มีการมอบโล่รางวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และมอบโล่รางวัล "สิงห์ทอง" ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564  โดยมี  นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  นายจรินทร์  รอบการ  พัฒนาการ  จ.ศรีสะเกษ  และนายชัยยงค์  ผ่องใส หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  นำผู้นำเข้ารับมอบโล่รางวัลพระราชทานและมอบโล่รางวัล "สิงห์ทอง" ประจำปี2564  ประกอบด้วย  ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น  ระดับจังหวัด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ศูนย์ประสาน งานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น  ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ข้าราชการที่ปฏิบัติงานครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 รางวัล  นายจรินทร์  รอบการ พัฒนาการ  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น  เป็นสุข" ดีเด่น  ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2564 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง  ระดับกรมพัฒนาชุมชน  และเพื่อเป็นขวัญกำลังและเชิดชูเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการสำนักงานพัฒนาการ  จ.ศรีสะเกษต่อไป


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.