วันที่ 21 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 ทางลงพื้นที่ อ.เบตง


19 ก.ย. 2564, 14:51ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 ทางลงพื้นที่ อ.เบตง
วันที่ 19 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

โดยนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 ได้เดินทางตรวจติดตาม สถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พักริมทางเบตง สู่ ทะเลสาป ป่าฮาลาบาลา (rest Area) ตรวจติดตามสถานที่ก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (Sky Walk) ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) ที่จุดตรวจ กม.23 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตลอด 24 ชม. ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานเบตง เตรียมความพร้อมในการเปิดเมือง ตรวจติดตาม สถานที่กักกันตัวประเภท Local Quarantine อ.เบตง จ.ยะลา และได้ พบปะ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในโรงพยาบาลสนามอำเภอเบตง ซึ่งโรงพยาบาลสนามอำเภอเบตงมีเตียงทั้งสิ้นจำนวน 240 เตียง และได้ขอเตียงสนามเพิ่มอีก 160 เตียง ภายหลังในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งการติดเชื้อมาจากโรงงานน้ำยางพารา และ หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีการติดเชื้อจากการสัมผัส ไอ จาม จากคนในครอบครัว 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.