วันที่ 26 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเขื่อนปากมูล เร่งระบายน้ำออก เตือน!! ปชช. ระวังสิ่งของริมฝั่งได้รับความเสียหาย


20 ก.ย. 2564, 15:43เขื่อนปากมูล เร่งระบายน้ำออก เตือน!! ปชช. ระวังสิ่งของริมฝั่งได้รับความเสียหาย
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ จ.อุบลราชธานี เกิดสภาวะแม่น้ำมูลเริ่มยกระดับสูงขึ้น เนื่องจากมวลน้ำต้นแม่น้ำมูลที่ไหลลงมาตั้งแต่ จ.นครราชสีมา กำลังไหลเอ่อลงมา รวมทั้งแม่น้ำชี ก็เกิดการไหลลงมาสมทบแม่น้ำมูล พร้อมการนี้ ทั่วพื้นที่ภาคอีสานเกิดฝนตกหนัก และเกิดพายุหลายลูก ทำให้ปริมาณน้ำมูลเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว และอาจจะส่งผลให้ชุมชนหลายแห่ง ในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ และ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี เกิดน้ำท่วมขังเช่นดังที่เคยเกิดขึ้น

ด้าน นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กล่าวว่า  จากสาเหตุที่เกิดขึ้น และเตรียมการป้องกันน้ำท่วม และยึดจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2564  ในการพิจารณาเปิด - ปิด ประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ยึดถือตามหลักเกณฑ์  อัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย ( M 7 ) อัตราการไหล 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ ระดับน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม ที่ระดับ 95 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง  อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ให้เปิดประตูระบายน้ำสูงสุดทั้ง 8 บาน โดยถือปฏิบัติตามเทคนิคการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ของ กฟผ.

แต่ในปัจจุบันระดับน้ำแม่น้ำโขง มีการขึ้น-ลง ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ  เพราะการระบายน้ำของเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบน จึงเห็นควรให้ยึดถือการพิจารณาอัตราการไหลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย ( M 7 ) เป็นหลัก เพื่อลดผลกระทบน้ำอุปโภค - บริโภค จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมทั้งป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองตามเส้นทางแม่น้ำมูลไหลผ่าน ในเขตอำเภอต่าง ๆ และหากเกิดภัยแล้งระดับน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตย ต่ำกว่า  108.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง  หรือ อัตราการไหลต่ำกว่า  500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7 ปิดบานประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน ได้ตามกำหนด

  

 

แต่ปัจจุบันอัตราการไหลของน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยมีอัตราการไหลมากกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งถึงเกณฑ์การเปิดประตูระบายน้ำ ดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะทำการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล โดยจะทำการลดระดับน้ำเป็นเวลา 10 วัน ลดระดับน้ำวันละประมาณ  30 - 40 เซนติเมตร และจะเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน สูงสุดในวันที่ 24 กันยายน  2564  จึงแจ้งเตือนประชาชนที่มีเรือน แพ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ตามริมตลิ่ง ให้ระมัดระวังทรัพย์สินของท่าน ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการลดระดับน้ำ ในครั้งนี้ด้วย


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.