วันที่ 28 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนายกฯ ถกคกก.การเงินการคลัง เคาะทบทวนขยายหนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 70%


20 ก.ย. 2564, 16:14นายกฯ ถกคกก.การเงินการคลัง เคาะทบทวนขยายหนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 70%
วันที่ 20 กันยายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล หรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ห้องปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี บนตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม มีวาระที่น่าสนใจคือการรับทราบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามมาตรา 68 รวมถึงรับทราบรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ 2563 ตามมาตรา 78 พร้อมเตรียมพิจารณาการทบทวนสัดส่วนที่เป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกรณีการกู้เงินเพิ่มของรัฐบาลเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลายล็อกไปแล้ว


ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จากเดิมที่กำหนดไว้ ต้องไม่เกิน 60% เป็น ต้องไม่เกิน 70% ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาล และไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลาง โดยยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี

"การทบทวนกรอบสัดส่วนการบริหารหนี้สาธารณะในครั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้มีการทบทวนสัดส่วนต่างๆ อย่างน้อยทุกสามปี" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว

 

ที่มา matichon©2018 ONBNEWS. All rights reserved.