วันที่ 26 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsนายกสมาคมชาวนาฯ เสนอกรมชลฯ ผันน้ำเหนือเข้าระบบชลประทาน-แก้มลิง เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้


20 ก.ย. 2564, 16:20นายกสมาคมชาวนาฯ เสนอกรมชลฯ ผันน้ำเหนือเข้าระบบชลประทาน-แก้มลิง เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้
วันที่ 20 กันยายน 64 มีรายงานว่า นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า ช่วงนี้กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจำนวนมาก โดยอ้างเหตุปริมาณน้ำเหนือไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ มาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยชาวนา เผยว่า การปล่อยน้ำลงมาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง  ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อไปออกสู่ทะเลนั้น  เป็นการปล่อยน้ำโดยเปล่าประโยชน์  เพราะว่าตามข้อตกลงเดิม กรมชลประทานขอร้องให้ชาวนาเกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี และช่วงนี้ชาวนาได้เก็บเกี่ยวข้าวหมดแล้ว

ดังนั้น ตนเองขอนำเสนอให้กรมชลประทานเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ จ.นครสวรรค์ ถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท   โดยดึงน้ำผันเข้าลำคลอง  ในระบบชลประทาน รวมถึงแก้มลิงตามธรรมชาติ ให้มากที่สุด


เช่นผันน้ำเข้าฝั่งตะวันออกของเจ้าพระยาเข้าไปทุ่ง จ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี หรือ ผันน้ำเข้าไปทุ่งฝั่งตะวันตก เพื่อส่งน้ำไปทุ่ง เขตจ.สุพรรณบุรี ให้เต็มศักยภาพลำคลองของระบบชลประทานเสียก่อน แล้วค่อยปล่อยน้ำ ลงพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง จากนั้นต้องผันน้ำเข้าทุ่งนาของภาคกลางตอนล่าง  ที่แก้มลิงตามธรรมชาติใน 2 ฝั่งเจ้าพระยาด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกฤดูกาลหน้า©2018 ONBNEWS. All rights reserved.