วันที่ 26 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsโควิด-19 จ.กาญจน์ วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 105 ราย รวมสะสม 15,874 ราย


20 ก.ย. 2564, 19:43โควิด-19 จ.กาญจน์ วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 105 ราย รวมสะสม 15,874 ราย
วันนี้ ( 20 ก.ย.64 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 105 ราย ทั้งหมดตรวจในรูปแบบ RT-PCR แยกเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 97 ราย นอกพื้นที่จังหวัด จำนวน 8 ราย

 

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งภายในจังหวัด นอกจังหวัด และเรือนจำกระทรวงยุติธรรม จำนวน 15,874 ราย หายป่วยจำนวน 51 ราย หายป่วยสะสม จำนวน 12,974 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล จำนวน 2,752 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสมทั้งจังหวัดจำนวน 148 ราย 

 

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.64 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ อ.สังขละบุรี ติดเชื้อ จำนวน 1,318 ราน (+2 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 9 ราย

อ.ทองผาภูมิ ติดเชื้อ จำนวน 529 ราย (+3 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 6 ราย อ.ศรีสวัสดิ์ ติดเชื้อจำนวน 141 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 0 ราย อ.หนองปรือ ติดเชื้อ จำนวน 325 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสม จำนวน 6 ราย อ.เลาขวัญ ติดเชื้อ จำนวน 180 ราย (+15 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 3 ราย

อ.บ่อพลอย ติดเชื้อ จำนวน 406 ราย (+7 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย อ.ห้วยกระเจา ติดเชื้อ จำนวน 72 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 1 ราย อ.ไทรโยค ติดเชื้อ จำนวน 740 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 9 ราย

อ.พนมทวน ติดเชื้อ จำนวน 448 เสียชีวิตสะสม จำนวน 3 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย ติดเชื้อ จำนวน 187 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 2 ราย อ.ท่าม่วง ติดเชื้อ จำนวน 1,652 ราย (+5 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 9 ราย

อ.เมืองกาญจนบุรี ติดเชื้อ จำนวน 3,280 ราย (+37 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 34 ราย และ อ.ท่ามะกา ติดเชื้อ จำนวน 4,709 ราย (+28 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 42 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 105 ราย เป็นชาย 51 ราย เป็นหญิง 54 ราย กระจายรักษาอยู่ตามโรงพยาบาล 8 โรงพยาบาล ดังนี้

รพ.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จำนวน 3 ราย รพ.สังขละบุรี อ.สังขละบุรี จำนวน 2 ราย รพ.มะการักษ์ อ.ท่ามะกา จำนวน 28 ราย รพ.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จำนวน 18 ราย รพ.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จำนวน 7 ราย รพ.พหลพลพยุหเสนา อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 42 ราย และ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19  อ.ท่าม่วง จำนวน 5 ราย

  


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.