วันที่ 3 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 21 ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 150 บาท !


21 ก.ย. 2564, 09:39"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 21 ก.ย. 64 เพิ่มขึ้น 150 บาท !
วันที่ 21 กันยายน 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.23 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 27,800.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 27,900.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,303.16 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,400 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองเพิ่มขึ้น 150 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.