เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เตรียมฟาดแข้ง! ถกแผน "ยูลีกหญิง" ปี 62-63 ได้ 10 มหาลัยดังร่วมชิงชัย


28 ส.ค. 2562, 17:08เตรียมฟาดแข้ง! ถกแผน "ยูลีกหญิง" ปี 62-63 ได้ 10 มหาลัยดังร่วมชิงชัย
วันนี้ ( 28 ส.ค.62 ) ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.ชาญณรงค์ นักเรียง และนางขวัญเรือน แก้วพิจิตร ประธานกรรมการบริหารสำนักข่าวโอเอ็นบี นิวส์  ร่วมประชุมคณะกรรมการการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี2562/2563 โดยมีเครือข่ายภาคเอกชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนร่วมวางแผน เบื้องต้น

โดยการจัดการแข่งขัน "ฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย หรือ ยูลีกหญิง"  ในปี 2562-2563 ในปีนี้จะมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, มหาวิทยาลัยปทุมธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ในขณะที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ขอถอนทีม ส่งผลให้ในปีนี้จะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันรวม 10 ทีม ขณะที่กำหนดการแข่งขัน จะมีขึ้นระหว่าง วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 แข่งขันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 1 คู่ เริ่มเวลา 15.00 น. หรือ 16.00 น. หรือ 17.00 น. โดยการแข่งขันจะมีการ ถ่ายทอดสดผ่าน Official Website ของฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตีลีกหญิง, Facebook Live, YouTube Channel, Instragram, Twitter, AIS Play และ ทั้ง ๙๐ นัด

ซึ่งในอนาคตคณะกรรมการจัดการแข่งขันวางแผนที่จะขยายฐานการแข่งขัน "ยูลีกหญิง" ออกไปทั่วประเทศ โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ใน ๖ ภาค ประกอบด้วย ๔.๑ ภาคเหนือ : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก (จ.ตาก) ๔.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (จ.ขอนแก่น) ๔.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (จ.ขอนแก่น) ๔.๔ ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ๔.๕ ภาคกรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (กรุงเทพมหานคร) ๔.๖ ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.