เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ มอบโอวาทผู้เกษียณอายุ สลน. ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ช่วยสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้น


27 ก.ย. 2564, 14:29นายกฯ มอบโอวาทผู้เกษียณอายุ สลน. ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ช่วยสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้น
วันนี้ (27 ก.ย.64) เวลา 09.30 น. ณ ห้องสีม่วง และโถงกลาง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้นายดิสทัต โหตระกิตย์   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำผู้เกษียณอายุราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)  จำนวน 8 ราย เข้าพบเพื่อรับโอวาทเป็นขวัญกำลังใจที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติตลอดมา โดยมี นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และนางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมด้วยโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการ สลน. ว่า วันนี้ถือเป็นวันอันทรงเกียรติของทุกคนที่ได้รับราชการผ่านการทำงานและประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งยากลำบากและมีความสุข โดยไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นในการทำงานจนครบอายุเกษียณราชการ 60 ปี มาเป็นอย่างดี ซึ่งเวลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้เกษียณอายุราชการฯ ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่กับครอบครัว ลูกหลาน และทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างมีความสุข ทั้งนี้ คุณงาม ความดีที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่และทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะเป็นบุญกุศลทำให้ทุกคนมีความสุขอย่างยั่งยืนหลังจากเกษียณอายุราชการไป พร้อมกันนี้ขอให้ผู้เกษียณอายุราชการฯ ทุกคนดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงเหมาะสมกับวัยอยู่เสมอ ควบคู่กับการพัฒนาตนเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ทุกคนจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่เสมอ และสิ่งเหล่านี้จะเป็นความภาคภูมิใจที่จะติดตัวทุกคนตลอดไป


ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวอวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการฯ ทุกคนและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสิ่งที่ดีงาม มีอายุยืนยาว เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ในการที่จะช่วยกันเสริมสร้างสังคมของประเทศไทยให้ดีขึ้นตลอดไป โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบของที่ระลึก (ชุดเหรียญที่ระลึกพระพุทธปัญจภาคี (ชนิดเงินเล็ก) แก่ผู้เกษียณอายุราชการฯ ด้วย


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.