วันที่ 28 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับบุคลากรครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 30 ราย


30 ก.ย. 2564, 17:53

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับบุคลากรครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 30 รายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี โดย กองพันทหารราบที่ 22 ได้จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ณ อาคารเอนงประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์) ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

 

 

และจัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมีส่วนราชการ และผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกขยายพันธุ์ผักให้กับ คณะบุคลากรครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์) ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ จำนวน 30 ราย

และช่วยเหลือสร้างความมั่นคงด้านอาหารลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ให้กับราษฎรชุมชนบ้านหนองเหล็ก ม.9 ต.ตาวัง อ.บัวเชด, ราษฎรชุมชนบ้านเขื่อนแก้ว ม.13 ต.กาบเชิง และราษฎรชุมชนบ้านใหม่เรือทอง ม.16 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ รวมจำนวน 32 ราย


 


 


 

 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.