วันที่ 28 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพิษณุโลก


3 ต.ค. 2564, 15:18

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อเวลา  09.00 น. ของวันนี้ ( 3 ต.ค.64 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางมาติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อรับทราบสถานการณ์อุทกภัย ซึ่ง นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รายงานให้ทราบว่า ปัจจุบันได้รับผลกระทบ จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอเนินมะราง และอำเภอเมืองพิษณุโลก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 28 ตำบล 120 หมู่บ้าน รวม 1,886 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตร 22,556 ไร่ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในบางอำเภอเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงมีอำเภอวังทอง และอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่ยังมีระดับน้ำท่วมอยู่

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,886 ชุด ไปมอบแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก โดยพระราชทานแก่นายอำเภอทั้ง 4 อำเภอ เข้ารับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อนำไปมอบต่อประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  กล่าวแก่ตัวแทนของราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

ในการนี้ องคมนตรี ยังได้ลงเรือท้องแบน และเดินเท้าลุยน้ำลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวนรวม 5 ครอบครัว พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 


 

 


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.