วันที่ 3 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsสทนช.เผยสถานการณ์น้ำภาพรวมดีขึ้น ย้ำแผนบริหารจัดการครอบคลุมทั้งปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง


7 ต.ค. 2564, 14:07สทนช.เผยสถานการณ์น้ำภาพรวมดีขึ้น ย้ำแผนบริหารจัดการครอบคลุมทั้งปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง
วันนี้ ( 7 ต.ค.64 ) นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. กล่าวถึงสถานกาณ์น้ำในภาพรวมขณะนี้ดีขึ้น เพราะปริมาณน้ำในลุ่มเจ้าพระยาลดลง ขณะที่น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีไม่มาก  สนทช. มีการประชุมคณะทำงานอำนวยการ ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ร่วมกันวิเคราะห์การบริหารน้ำในระยะต่อไปให้ประชาชนได้รับผลกระทบลดลง โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งในปีหน้า มีการเก็บกักน้ำไว้ในทุ่งนาเพื่อทำการเกษตร เบื้องต้นจากการพูดคุยมีการส่งเสริมการทำนาปรัง 4-5 ล้านไร่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเดือนนี้ จะนำเสนอแผนการส่งเสริมปลูกพืชหน้าแล้งในที่ประชุม กอนช. อีกครั้ง จะช่วยพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ทำให้มีรายได้จากการทำนาปรังหรือการปลูกพืชน้ำน้อย เป็นการเยียวยาให้กับเกษตรกรอีกช่องทางด้วย ย้ำว่า สนทช. มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทั้งน้ำท่วมน้ำแล้ง พร้อมนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจะมีการจัดหาเครื่องมือเข้ามาเพิ่มเติม เชื่อว่าในอนาคตจะประสบปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งลดลงเลขาธิการ สนทช. ยังกล่าวถึงภารกิจการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันนี้ (7 ต.ค. 64) เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ เพราะเป็นประจำทุกปีเมื่อเกิดฝนตกหนักจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดปัญหาน้ำท่วม-น้ำหลาก เบื้องต้น สนทช. มีแผนดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วในหลายโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา เช่น ทางผ่านน้ำเลี่ยงเมือง การปรับปรุงพื้นที่ หรือมีพื้นที่ชะลอน้ำ รวมไปถึงในช่วงหน้าแล้ง เกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง มีการพิจารณาแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมพื้นที่พรุควนเค็ง ภายใต้การรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนพิจารณาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติมใช้ทำการเกษตรกรณีเกิดฝนทิ้งช่วง

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.