วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผบ.พล.ร 15 ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างฯ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งต่อความห่วงใย บุกถึงบ้าน


9 ต.ค. 2564, 20:54ผบ.พล.ร 15 ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างฯ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งต่อความห่วงใย บุกถึงบ้าน
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 9 ต.ค.64 ที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันเอก อังคาร พร้อมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านธารโต พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ส่งต่อความห่วงใย บุกถึงบ้าน แจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตร มอบถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี พันเอก ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 / หัวหน้าคณะทำงานที่ 1 พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง ผบ.ฉก.ตชด.44 เจ้าหน้าตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ร่วมให้การต้อนรับโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้การสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านปูยุด ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่รวมกัน จำนวน 850 ครัวเรือน  มีประชากร 1,150 คน เป็นชุมชนไทยพุทธ สมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่โดยลำพัง ขาดคนดูแล บุตรหลานออกไปทำงานในต่างพื้นที่ และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งพี่น้องประชาชน ดังกล่าวล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งสิ้น  
       


ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ส่งต่อความห่วงใย นำผลผลิตทางการเกษตร จากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ นำไปแจกจ่ายถึงมือพี่น้องประชาชน ซึ่งต้องตกอยู่ในภาวะลำบาก โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
        
ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า ความห่วงใยของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด เจ้าหน้าที่พร้อม ยื่นมือเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เรื่องของการฉีดวัคซีน COVID-19 และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้อง จนพี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน ซึ่งจะช่วยให้ลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตได้ “ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส เราจะผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน”©2018 ONBNEWS. All rights reserved.