วันที่ 28 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 11 ต.ค. 64 ลดลง 50 บาท !


11 ต.ค. 2564, 09:49"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 11 ต.ค. 64 ลดลง 50 บาท !

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.23 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 28,050.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 28,150.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,545.72 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,650 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 50 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา
 MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.