เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มท.2 ลงพื้นที่สกลนคร มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย พร้อมวางมาตรการช่วยเหลือปชช.


30 ส.ค. 2562, 16:07มท.2 ลงพื้นที่สกลนคร มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย พร้อมวางมาตรการช่วยเหลือปชช.
วันนี้ (30 ส.ค. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงตรวจพื้นที่และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร ในพื้นที่อำเภออากาศอำนวย และ อำเภอวานรนิวาส โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จำนวนกว่า 500 ชุด

   นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัญหาอุทกภัยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ซึ่งอาจส่งผลสู่การแพร่ขยายของโรคระบาดจากสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ จึงได้สั่งการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง 5 ประเด็น ดังนี้1) ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยน้อมนำแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาบริหารจัดการ เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองต้องเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

2) ขอให้จังหวัด ติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละปี เนื่องจากปัญหาของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน จะมีลักษณะ ฝนทิ้งช่วง และฝนตกหนัก ซึ่งจะต้องร่วมกันหารือถึงการกำหนดมาตรการระยะยาวเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องโรคระบาด และเรื่องความปลอดภัยจากการใช้บริการไฟฟ้าของพี่น้องประชาชน

4) ขอให้จังหวัดสกลนคร วางแผนและเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงมรสุม 

5) ขอให้ทุกหน่วยกำชับเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ และให้อดทน เสียสละร่วมกันทำงานตามปณิธานแห่งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อพี่น้องประชาชน


นายนิพนธ์ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดต้องดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุตามแนวทางการจัดการสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายต้องตัดสินใจได้ และดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งสายด่วนสาธารณภัย โทร. 1784 เพื่อขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.