วันที่ 28 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"คมปาซุ" แผลงฤทธิ์! "เขื่อนป่าสักฯ" แจ้งด่วนระบายน้ำเพิ่ม เผยแม่น้ำป่าสักสูง 2-2.5 เมตร เตือนปชช.เร่งเก็บของขึ้นที่สูง


13 ต.ค. 2564, 18:14"คมปาซุ" แผลงฤทธิ์! "เขื่อนป่าสักฯ" แจ้งด่วนระบายน้ำเพิ่ม เผยแม่น้ำป่าสักสูง 2-2.5 เมตร เตือนปชช.เร่งเก็บของขึ้นที่สูง
วันนี้ ( 13 ต.ค.64 ) นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรื่องแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ความว่า

เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "คมปาซุ" ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตร (จากปัจจุบันเวลา 12.00 น.ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564) จึงใคร่ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.