เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กาญจนบุรี พบติดเชื้อรายใหม่ 148 ราย รวมสะสม 19,126 ราย


13 ต.ค. 2564, 20:36กาญจนบุรี  พบติดเชื้อรายใหม่ 148 ราย รวมสะสม 19,126 ราย
วันนี้ 13 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันที่ 13 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 148 ราย ทั้งหมดตรวจหาเชื้อในรูปแบบ RT-PCR แยกเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 129 ราย นอกพื้นที่จังหวัด จำนวน 8 ราย สถานประกอบการ 11 ราย  

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งภายในจังหวัด นอกจังหวัด และเรือนจำกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. จนถึงปัจจุบัน จำนวน 19,126 ราย หายป่วย จำนวน 152 ราย หายป่วยสะสม จำนวน 16,265 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล จำนวน 2,686 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาว อ.สังขละบุรี รวมเสียชีวิตสะสม จำนวน 175 ราย    

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ ดังนี้

อ.สังขละบุรี ติดเชื้อ สะสมจำนวน 1,668 ราย (+7 ราย) เสียชีวิต 1 ราย สะสม  15 ราย อ.ทองผาภูมิ ติดเชื้อ สะสม 1,068 ราย (+13 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย อ.ศรีสวัสดิ์ ติดเชื้อ สะสม จำนวน 190 ราย (+8 ราย) เสียชีวิตสะสม 0 ราย อ.หนองปรือ ติดเชื้อ สะสมจำนวน 367 ราย (+2 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 6 ราย

อ.เลาขวัญ ติดเชื้อ สะสม จำนวน 330 ราย (+2 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 3 ราย อ.บ่อพลอย ติดเชื้อ  สะสมจำนวน 490 ราย (+2 ราย) เสียชีวิตสะสม 10 ราย อ.ห้วยกระเจา ติดเชื้อ สะสม จำนวน 75 ราย (+1 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 1 ราย อ.ไทรโยค ติดเชื้อ สะสม จำนวน  1,037 ราย  เสียชีวิต สะสม จำนวน 13 ราย

อ.พนมทวน ติดเชื้อ สะสม จำนวน 527 ราย (+1 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 3 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย ติดเชื้อ สะสม จำนวน  248 ราย (+14 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 2 ราย อ.ท่าม่วง ติดเชื้อ สะสม จำนวน 1,946 ราย (+24 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 10 ราย

อ.เมืองกาญจนบุรี ติดเชื้อ สะสมจำนวน 3,951 ราย (+41 ราย) เสียชีวิต สะสม 40 ราย และ อ.ท่ามะกา ติดเชื้อสะสม จำนวน 5,191 ราย (+16 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 49 ราย

 

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.