วันที่ 3 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 14 ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น 250 บาท !


14 ต.ค. 2564, 09:51"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 14 ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น 250 บาท !
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.28 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 28,050.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 28,150.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,545.72 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,650 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองเพิ่มขึ้น 250 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมาMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.