เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ประชุมติดตามการจัดระเบียบแพ และการพัฒนาพื้นที่สองฝั่งถนนสองแคว


15 ต.ค. 2564, 19:55ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ประชุมติดตามการจัดระเบียบแพ และการพัฒนาพื้นที่สองฝั่งถนนสองแคว
วันนี้ 15 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดระเบียบแพ การพัฒนาพื้นที่สองฝั่งถนนสองแคว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าในการเคลื่อนย้ายแพพักอาศัยโดยสามารถเคลื่อยย้ายเข้าไปจอดได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนการเคลื่อนย้ายแพชั้นเดียวยังอยู่ระหว่างการรอให้ระดับน้ำลดลงจะทำให้แพสามารถลอดใต้สะพานและนำเข้าไปจอดยังจุดจอดแพแห่งใหม่ได้ และได้ดำเนินการก่อสร้างถนนให้สามารถใช้ได้ชั่วคราวไปก่อน โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณมาปรับปรุงให้เป็นถนนถาวรต่อไป ทางด้านจุดจอดแพสองชั้น ยังไม่สามารถนำแพมาจอดได้เนื่องจากยังไม่มีจุดยึดเรือ ได้ประสานร่วมกับสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ดำเนินการทำจุดยึดเรือให้สามารถจอดแนบกับชายฝั่งได้ คาดว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2564 นี้จะสามารถย้ายแพเข้าไปจอดได้ สำหรับท่าเทียบแพ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปในเฟสที่ 1 แล้ว ส่วนเฟสที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งระยะเวลาดำเนินการ แนวทางที่กำหนด และสามารถปรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสมต่อไป

 

 

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.