วันที่ 21 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsอธิบดีกรมน้ำบาดาล สั่งติดตามการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณแหล่งน้ำแร่โซดา ห้วยกระเจา


15 ต.ค. 2564, 20:04อธิบดีกรมน้ำบาดาล สั่งติดตามการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณแหล่งน้ำแร่โซดา ห้วยกระเจา
วันนี้ 15 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายศักดิ์ วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นางสาวปราณี รักษาบุญ นักธรณีวิทยาชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) เดินทางลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณแหล่งน้ำแร่โซดา ห้วยกระเจา เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยกระเจา ได้ใช่ในการอุปโภคและบริโภครวมถึงทางด้านเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมี นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจาพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ได้ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตำบลห้วยกระเจา หลังใหม่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ต่อจากนั้น นายสิริพงษ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา พร้อมด้วยนางสาวปราณี รักษาบุญ นักธรณีวิทยาชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) และคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบลห้วยกระเจาได้เดินทางลงพื้นที่ทำการก่อสร้างระบบประปาบาดาลที่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการทำการจัดสร้างแท้งน้ำขนาดใหญ่เพื่อทำเป็นระบบประปาเพื่อให้พี่น้องประชาชนอำเภอห้วยกระเจา ที่ประสบความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอุปโภคและบริโภครวมไปถึงการทำเกษตรได้ใช่และช่วยคลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอห้วยกระเจา

นายสิริพงษ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรี ตำบลห้วยกระเจา ได้เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยี่ยมชมการดำเนินการในการก่อสร้างระบบประปาบาดว่า ด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนตำบลห้วยกระเจาที่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอุปโภคและบริโภครวมไปถึงด้านการเกษตรจึงได้ดำเนินการจัดสร้างแท้งน้ำขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจัดทำระบบประปาให้กับชาวบ้านในตำบลห้วยกระเจาได้ใช่้ในการอุปโภคและบริโภค การก่อสร้างแท้งค์น้ำดังกล่าวได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาเป็นอย่างเนื่องจากได้น้ำสะอาดไว้อุปโภคและบริโภค

ตนในฐานะผู้นำท้องถิ่นต้องขอขอบคุณนายศักดิ์ วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นอย่างสูงที่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคมายาวนานแม้จังหวัดกาญจนบุรี จะมีเขื่อนใหญ่อยู่ก็ตามได้น้ำดื่มสะอาดจากประปา ที่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการทำการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้คาดว่าอีกไม่นาน พวกเราชาวบ้านตำบลห้วยกระเจา จะได้น้ำสะอาดดื่มกินอย่างแน่นอน

 

 

  


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.