เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กาญจนบุรี วันนี้พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 185 ราย รวมสะสม 19,743 ราย


17 ต.ค. 2564, 19:46กาญจนบุรี วันนี้พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 185 ราย รวมสะสม 19,743 ราย
วันนี้ ( 17 ต.ค. 64 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันที่ 17 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 185 ราย ทั้งหมดตรวจหาเชื้อในรูปแบบ RT-PCR แยกเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 163 ราย นอกพื้นที่จังหวัด จำนวน 6 ราย สถานประกอบการ 16 ราย  

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งภายในจังหวัด นอกจังหวัด และเรือนจำกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. จนถึงปัจจุบัน จำนวน 19,743 ราย หายป่วย จำนวน 164 ราย หายป่วยสะสม จำนวน 16,916 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล จำนวน 2,652 ราย เสียชีวิต 0 ราย รวมเสียชีวิตสะสม จำนวน 175 ราย    

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ ดังนี้

อ.สังขละบุรี ติดเชื้อ สะสมจำนวน 1,693 ราย (+2 ราย)เสียชีวิตสะสม 15 ราย อ.ทองผาภูมิ ติดเชื้อสะสม 1,236 ราย (+36 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย อ.ศรีสวัสดิ์ ติดเชื้อ สะสม จำนวน 226 ราย (+8 ราย) เสียชีวิตสะสม 0 ราย อ.หนองปรือ ติดเชื้อ สะสมจำนวน 372 ราย (+2 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 6 ราย

อ.เลาขวัญ ติดเชื้อ สะสม จำนวน 340 ราย (+2 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 3 ราย อ.บ่อพลอย ติดเชื้อ สะสมจำนวน 494 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย อ.ห้วยกระเจา ติดเชื้อ สะสม จำนวน 78 ราย (+3 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 1 ราย อ.ไทรโยค ติดเชื้อ สะสม จำนวน  1,111 ราย  (+32 ราย) เสียชีวิต สะสม จำนวน 13 ราย

อ.พนมทวน ติดเชื้อ สะสม จำนวน 545 ราย (+6 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 3 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย ติดเชื้อสะสม จำนวน 257 ราย (+4 ราย)  เสียชีวิตสะสม จำนวน 2 ราย อ.ท่าม่วง ติดเชื้อ สะสม จำนวน 1,999 ราย (+15 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 10 ราย

อ.เมืองกาญจนบุรี ติดเชื้อ สะสมจำนวน 4,079 ราย (+48 ราย) เสียชีวิต สะสม 40 ราย และ อ.ท่ามะกา ติดเชื้อสะสม จำนวน 5,264 ราย (+22 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 49 ราย

จากตารางพบว่า กลุ่มคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มคลัสเตอร์โบสต์คริสต์ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จำนวน 22 ราย และ คลัสเตอร์กลุ่มหมู่บ้านมอญ บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี ติดเชื้อจำนวน 22 ราย

 

 

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.