เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ 24 ต.ค. เพิ่มอีก 67 ราย รักษาหาย 77 ราย เสียชีวิต 3 ราย


24 ต.ค. 2564, 18:02กาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ 24 ต.ค. เพิ่มอีก 67 ราย รักษาหาย 77 ราย เสียชีวิต 3 ราย
วันนี้ 24 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันที่ 24 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 67 ราย ทั้งหมดตรวจหาเชื้อในรูปแบบ RT-PCR แยกเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 66 ราย นอกพื้นที่จังหวัด จำนวน 0 ราย สถานประกอบการ 1 ราย  

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งภายในจังหวัด นอกจังหวัด และเรือนจำกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. จนถึงปัจจุบัน จำนวน 20,411 ราย หายป่วย จำนวน 77 ราย หายป่วยสะสม จำนวน 17,606 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล จำนวน 2,623 ราย เสียชีวิต 3 ราย เป็นชาว อ.ทองผาภูมิ 1 ราย อ.ท่าม่วง 1 ราย และ อ.ท่ามะกา 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม จำนวน 182 ราย    

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตสะสม เฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ ดังนี้

อ.สังขละบุรี ติดเชื้อ สะสมจำนวน 1,715 ราย (+3 ราย) เสียชีวิตสะสม  15 ราย อ.ทองผาภูมิ ติดเชื้อสะสม 1,310 ราย(+14 ราย)เสียชีวิต 1 ราย สะสม จำนวน 9 ราย อ.ศรีสวัสดิ์ ติดเชื้อสะสม จำนวน 251ราย เสียชีวิตสะสม 0 ราย อ.หนองปรือ ติดเชื้อ สะสมจำนวน 381 ราย (+2 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย

อ.เลาขวัญ ติดเชื้อสะสม จำนวน 343 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 4 ราย อ.บ่อพลอย ติดเชื้อสะสมจำนวน 507 ราย (+1 ราย) เสียชีวิตสะสม 10 ราย อ.ห้วยกระเจา ติดเชื้อสะสม จำนวน 73 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 1 ราย อ.ไทรโยค ติดเชื้อสะสม จำนวน  1,182 ราย  (+7 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 13 ราย

อ.พนมทวน ติดเชื้อ สะสม จำนวน 578 ราย (+4 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 3 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย ติดเชื้อสะสม จำนวน 283 ราย (+1 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 2 ราย อ.ท่าม่วง ติดเชื้อ สะสม จำนวน 2,118 ราย (+8 ราย) เสียชีวิต 1 ราย สะสม จำนวน 12 ราย

อ.เมืองกาญจนบุรี ติดเชื้อสะสม จำนวน 4,236 ราย (+20 ราย) เสียชีวิต สะสม 40 ราย และ อ.ท่ามะกา ติดเชื้อสะสม จำนวน 5,352 ราย (+7 ราย) เสียชีวิต 1 ราย สะสม จำนวน 50 ราย

สำหรับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ จำนวน 125 ราย เข้ารับการรักษาที่ รพ.สังขละบุรี จำนวน 3 ราย รพ.ทองผาภูมิ 14 ราย รพ.หนองปรือ จำนวน 2 ราย รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน 4 ราย รพ.ด่านมะขามเตี้ย 4 ราย รพ.ไทรโยค 7 ราย รพ.พหลพลพยุหเสนา 20 ราย รพ.มะการักษ์ 7 ราย และ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 จำนวน 6 ราย

สำหรับในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลออกพรรษา ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้เดินทางเข้าไปร่วมทำบุญช่วงเทศกาลออกพรรษาเป็นจำนวนมาก ตามแหล่งท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยว รวมถึงตามวัดต่างๆ แน่นไปด้วย นักท่องเที่ยว แม้ในแต่ละพื้นที่ได้มีการป้องกันตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ทุกพื้นที่ แต่หลังจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับไปแล้ว ยังไม่ทราบว่า ผู้ติดเชื้อที่มีจำนวน ไม่ถึง 100 ราย จะเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่ต้องเฝ้าติดตามหลังจากนี้ต่อไป 

 

  


 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.