เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ แห่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา


25 ต.ค. 2564, 11:44แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ แห่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา
25 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้างรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปีที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองเพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบเอกสารในโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลซึ่งผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคนและผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัดจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน โดยจะเริ่มจ่ายเงินรอบแรก วันที่ 8-12 พฤศจิกายน


สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ ที่ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.