วันที่ 3 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsกาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้รายใหม่ 42 ราย หายป่วย 406 ราย และเสียชีวิต 2 ราย


26 ต.ค. 2564, 15:59กาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้รายใหม่ 42 ราย หายป่วย 406 ราย และเสียชีวิต 2 ราย
วันนี้ ( 26 ต.ค. 64 ) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประจำวันที่ 26 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 42 ราย ทั้งหมดตรวจหาเชื้อในรูปแบบ RT-PCR แยกเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 42 ราย นอกพื้นที่จังหวัด จำนวน 0 ราย สถานประกอบการ 0 ราย  

รวมผู้ป่วยสะสมทั้งภายในจังหวัด นอกจังหวัด และเรือนจำกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. จนถึงปัจจุบัน จำนวน 20,521 ราย หายป่วย จำนวน 406 ราย หายป่วยสะสม จำนวน 18,260 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล จำนวน 2,076 ราย เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาว อ.ไทรโยค 1 ราย และ ชาว อ.ท่ามะกา 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 185 ราย    

สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตสะสม เฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ ดังนี้

อ.สังขละบุรี ติดเชื้อ สะสมจำนวน 1,716 ราย (+1 ราย) เสียชีวิตสะสม 15 ราย อ.ทองผาภูมิ ติดเชื้อสะสม  1,342 ราย (+ ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 9 ราย อ.ศรีสวัสดิ์ ติดเชื้อสะสม จำนวน 252ราย (+1 ราย) เสียชีวิตสะสม 0 ราย อ.หนองปรือ ติดเชื้อสะสมจำนวน 381 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 7 ราย

อ.เลาขวัญ ติดเชื้อสะสม จำนวน 350 ราย (+5 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 4 ราย อ.บ่อพลอย ติดเชื้อสะสมจำนวน 517 ราย (+6 ราย) เสียชีวิตสะสม 10 ราย อ.ห้วยกระเจา ติดเชื้อสะสม จำนวน 73 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 1 ราย อ.ไทรโยค ติดเชื้อสะสม จำนวน 1,186 ราย เสียชีวิต 1 ราย สะสม จำนวน 14 ราย

อ.พนมทวน ติดเชื้อสะสม จำนวน 581 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 3 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย ติดเชื้อสะสม จำนวน 284 ราย (+1 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 2 ราย อ.ท่าม่วง ติดเชื้อสะสม จำนวน 2,140 ราย (+9 ราย) เสียชีวิตสะสม จำนวน 12 ราย

อ.เมืองกาญจนบุรี ติดเชื้อสะสม จำนวน 4,247 ราย (+8 ราย) เสียชีวิตสะสม 40 ราย และ อ.ท่ามะกา ติดเชื้อสะสม จำนวน 5,373 ราย (+9 ราย) เสียชีวิต 1 ราย สะสม จำนวน 51 ราย

จากตารางรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 42 ราย แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง 18 ราย สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวัด จำนวน 16 ราย สัมผัสผู้ติดเชื้อนอกจังหวัด จำนวน 2 ราย คลัสเตอร์กลุ่มสังสรรค์งานวันเกิด ชาว ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จำนวน 4 ราย คลัสเตอร์ศูนย์พม่า ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จำนวน 1 ราย คลัสเตอร์บ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จำนวน 1 ราย

 

  


 ©2018 ONBNEWS. All rights reserved.