วันที่ 3 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsเทศบาลนนท์ ผงะ! พบสิ่งปฏิกูลลอยคลองติดเครื่องดักขยะอื้อ อุดตันการระบายน้ำ


28 ต.ค. 2564, 09:55เทศบาลนนท์ ผงะ! พบสิ่งปฏิกูลลอยคลองติดเครื่องดักขยะอื้อ อุดตันการระบายน้ำ
เทศบาลนครนนทบุรี รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 งานบริการจัดการมูลฝอย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยบริเวณหน้าประตูระบายน้ำถนนประชาชื่น เนื่องจากมีปริมาณขยะที่ลอยมาติดเครื่องดักขยะเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และอาจทำให้เครื่องสูบขัดข้อง

ทั้งนี้ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณดังกล่าว หรือใกล้เคียงได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้ถูกที่ไม่ทิ้งลงลำน้ำลำคลอง เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อมของชุมชน


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.