วันที่ 22 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผบ.ชค.ปชด. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย


28 ต.ค. 2564, 14:40ผบ.ชค.ปชด. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
วันที่ 27 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงส์วิไล ผู้บังคับชุดควบคุมป้องกันชายแดน (ผบ.ชค.ปชด.) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ ตชด.ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4405 ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการที่บ้านกาแป๊ะฮูลู ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ตชด. โดยมี ร.ต.อ.อาทิตย์ อินทรสกุล รอง ผบ.ศฝด.441 สย.1 (รรท.ผบ.ร้อย ตชด.445), ร.อ.เอกชัย ไชยสาลี ผบ.ร้อย ปชด.1, ร.ต.ท.ณัฐธีร์ ปัญจสิริวิทย์ หัวหน้าชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4405 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ตชด.4405 ให้การต้อนรับ และรายงานบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ปัญหาต่างในพื้นที่รับผิดชอบ

พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงส์วิไล ผบ.ชค.ปชด. เปิดเผยว่า การมาตรวจเยี่ยมกำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย พื้นที่ อ.เบตง จ. ยะลา ในวันนี้ เพื่อพบปะพูดคุยสอบถามปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้วยความยากรำบาก ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายสั่งการของ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 /ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 อย่างเคร่งครัด ให้มีความเข้มงวดในมาตรการป้องกันโควิด-19 เน้นย้ำกำลังพลไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับ อบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย และเรื่องยาเสพติด, มาตรการป้องกันฐานที่ตั้ง และให้บูรณาการการทำงาน ทั้งด้านการข่าว การปฏิบัติ กับหน่วยกำลังข้างเคียง ในการลาดตระเวนตรวจดูแนวชายแดนตามช่องทางธรรมชาติ ไม่ให้มีสิ่งผิดกฎหมาย บุคคลต่างด้าว ลักลอบเข้ามา ซึ่งก็จะเป็นการป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย  

ต่อมา พ.อ.ฐนิตพนธ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านศุลกากรเบตง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วย หลายภาคส่วน ปฏิบัติหน้าที่บริเวณนี้ มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากร ตชด. ทหาร อส. เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง พร้อมมอบสิ่งงของ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ นอกจากนี้ พ.อ.ฐนิตพนธ์ ยังได้เดินทางไปตามถนนเลียบชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อตรวจดูตามแนวชายแดน และตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ทหาร ชุดป้องกันชายแดนที่1 ที่กองร้อยป้องกันชายแดนที่1 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.