เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มูลนิธิหลวงพ่อรวยพร้อมคณะศิษย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดโคกก่อง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด


30 ต.ค. 2564, 18:22มูลนิธิหลวงพ่อรวยพร้อมคณะศิษย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดโคกก่อง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
พระครูโสภณสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดหัวคุ้ง พระปลัดนิวัฒน์ อกิญฺจโณ เจ้าอาวาสวัดเชิงเขา จ.สระบุรี นายสมชาย รักษาศักดิ์ มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ,ขวัญเรือน แก้วพิจิตร สำนักข่าว ONB news ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีที่วัดโคกก่อง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกทางคณะเจ้าภาพได้ทำการแห่ผ้ากฐินรอบหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านบ้านโคกก่องได้ร่วมทำบุญ

 ในปีนี้ทางมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโกพร้อมความคณะศิษย์หลวงพ่อรวยได้หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อร่วมเพื่อนำมาปฎิดิษฐานไว้ที่วัดโคกก่องเพื่อให้ประชาชนและชาวบ้านได้กราบไว้หลวงพ่อรวยโดยไม่ต้องเดินทางไปกราบถึงจังหวัดอยุธยา หลังจากที่ได้แห่ผ้ากฐินเรียบร้อยได้มีฉลององค์กฐินด้วยการเจริญพระพุทธมนต์เย็น และร่วมกันปิดทององค์หลวงพ่อรวยRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.