เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)โฆษกรัฐบาลเผย เลขา สมช.นำภาคเอกชนถกเตรียมพร้อมเปิดประเทศ


2 พ.ย. 2564, 15:31โฆษกรัฐบาลเผย เลขา สมช.นำภาคเอกชนถกเตรียมพร้อมเปิดประเทศ
วันนี้ ( 2 พ.ย.64 ) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเปิดประเทศต่อภาคเอกชนและสื่อมวลชน โดยมี พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. เป็นประธานการประชุม โดยมีส่วนราชการที่รับผิดชอบในการรองรับการเปิดประเทศ อาทิ กรมควบคุมโรค กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย และสมาคมภัตตาคารไทย รวมถึงภาคสื่อมวลชน อาทิ สมาคมนักข่าววิทยุแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางการเดินทางเข้าประเทศ ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ Test and Go / Sandbox Programs / Quarantine พร้อมเร่งรัดให้ให้สถานประกอบการ โรงแรม/ที่พัก ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวมีมาตรฐาน SHA / SHA+ รวมถึงมีแนวทางการปฏิบัติในทุกกิจการ/กิจกรรม เพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังข้อคิดเห็นและผลตอบรับจากมาตรการ ศบค. จากภาคเอกชนเพื่อที่จะนำไปปรับมาตรการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวไปอนาคตต่อไป พร้อมมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวบรวมสถิติการเข้าออกประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และจะมีการแถลงข่าวเพื่อให้ภาคธุรกิจทราบผ่านการแถลงข่าวประจำวัน ตามคำขอของภาคเอกชนในที่ประชุมเพื่อใช้นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนทางธุรกิจด้วย
 
ในโอกาสนี้ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะเปิดประเทศ เพื่อประคับประคองภาคเศรษฐกิจและธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้  โดยได้รับความสนใจและร่วมมือจากธุรกิจภาคเอกชนสมาคมองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนและให้ความเห็นในวันนี้”


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเผยว่า มีการประมาณการรายละเอียดการเดินทางเข้าประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 31 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสาร 2,080 คน แบ่งเป็น ชาวไทย 669 คน และ ชาวต่างชาติ 1,411 คน โดยมีเที่ยวบินจากหลายประเทศที่เข้าข่ายสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว อาทิ เที่ยวบิน EK384 จากสหรัฐอาหรับฯ ผู้โดยสาร 286 คน เที่ยวบิน KE653 จากเกาหลีใต้ มีผู้โดยสาร 110 คน และเที่ยวบิน JL707 จากญี่ปุ่น มีผู้โดยสาร 143 คน เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน อยู่ที่ 725,978 คน เฉลี่ย 24,199 คน/วัน
 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ขณะนี้ 22,779 คน และมีผู้ได้รับอนุมัติแล้ว 4,206 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564) ซึ่งกรมการกงสุลย้ำให้ประชาชนและชาวต่างชาติตรวจสอบก่อนการลงทะเบียนขอ Thailand Pass เพื่อเข้าสู่ประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ www.tp.consular.go.th เท่านั้น


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.