วันที่ 3 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsกทม. ติดตามความคืบหน้า ! หลังเปิดประเทศรับนทท. 1 พ.ย.64


22 พ.ย. 2564, 16:53กทม. ติดตามความคืบหน้า ! หลังเปิดประเทศรับนทท. 1 พ.ย.64
วันนี้ (22 พ.ย.64) มีรายงานว่า พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์บัญชาการปฏิบัติการควบคุมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (Bangkok Tourism Command Center) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) โดยมี หน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้านต่างๆ

จากการประชุมครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รายงานการดำเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามนักท่องเที่ยว ระบบ Thailand Pass, ระบบ Coste, ระบบ หมอชนะ และระบบ SHA, SHA+, SHA Extra Plusโดยข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย.64 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 โดยมีสถานประกอบการเข้าสู่ระบบ SHA แล้ว 8,227 แห่ง และอยู่ในระบบ SHA+ จำนวน 1,275 แห่ง ในส่วนของโรงแรม SHA Extra Plus พื้นที่กรุงเทพมหานคร คือโรงแรมที่มีสัญญากับโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ ขณะนี้มี จำนวน 321 แห่ง และตำรวจท่องเที่ยว รายงานผลการดำเนินการกรณีนักท่องเที่ยวออกจาก Bangkok Sandbox หรือกรณีอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบนักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกพื้นที่ รวมถึงไม่มีเหตุที่ต้องติดตามตัวแต่อย่างใด

ในขณะที่ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ได้รายงานผลการดำเนินงาน รับชาวต่างชาติเข้าประเทศ ตั้งแต่ 1พ.ย.64 พบว่าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนผู้เดินทางเข้ามา รวม 57,703 คน เป็นชาวไทย 10,686 คน และชาวต่างชาติ จำนวน 30,274 คน ผลพบเชื้อ 39 คน ท่าอากาศยานดอนเมือง มีจำนวนผู้เดินทางเข้า จำนวน 598 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ

สำนักอนามัยรายงานผลการตรวจสถานประกอบการ ร้านอาหาร ที่อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศในระยะต่อไป โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 1,443 แห่ง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมแล้ว จำนวน 975 แห่ง มี SHA จำนวน 277 แห่ง และไม่มี SHA จำนวน  698 แห่ง ดำเนินการประเมินผ่าน Thai Stop Covid 2 Plus จำนวน 225 แห่ง ยังไม่ได้ดำเนินการ 750 แห่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้เข้ารับการประเมินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องต่อไป


ขอบคุณ แนวหน้า©2018 ONBNEWS. All rights reserved.