เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ เหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ 152 ราย


4 ก.ย. 2562, 20:55

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ เหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ 152 รายวันนี้ ( 4 ก.ย.62 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ จำนวน ๑๕๒ คน ดังนี้ 

คลิกเพื่อดูรายชื่อทั้งหมด©2018 ONBNEWS. All rights reserved.