เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ได้ข้อสรุป! ฝ่ายค้านชงยื่นซักฟอกรัฐบาล 36 ชม.เต็ม แบบไม่ลงมติ 21 ม.ค.นี้


19 ม.ค. 2565, 18:03ได้ข้อสรุป! ฝ่ายค้านชงยื่นซักฟอกรัฐบาล 36 ชม.เต็ม แบบไม่ลงมติ 21 ม.ค.นี้
วันนี้ ( 19 ม.ค.65 ) นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า แกนนำฝ่ายค้านได้พิจารณาเรื่องการยื่นญัตติทั่วไปเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติ เพื่อสอบถามและมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล และมีมติที่จะยื่นญัตติร่วมกัน 1 ญัตติ แม้จะใช้เสียงเพียง 1 ใน 10 แต่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะยื่นญัตติทั่วไปขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 ในวันที่ 21 มกราคมนี้ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ลงชื่อไปบ้างแล้วและหลังจากนี้จะร่วมกันลงชื่อ ทั้งนี้มีความเห็นร่วมกันว่าจะสอบถามและเสนอแนะประเด็นปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน ภาระหนี้สิน ภาวะสินค้าราคาแพงและเรื่องโรคระบาด ทั้งการแก้ปัญหาโควิด -19 และโรคระบาดในสัตว์ รวมถึงภาวะวิกฤตด้านการเมืองการปฏิรูปการเมือง การกระจายอำนาจความไม่เป็นธรรมในเรื่องสิทธิทางการเมืองและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงในปัจจุบันและกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่องเหมืองทองอัคราที่คณะอนุโยตุลาการระหว่างประเทศได้ชี้ขาด รวมถึงผลกระทบของชาวประมง ส่วนในรายละเอียดให้สิทธิ์พรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอรายละเอียดในแต่ละประเด็น


ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า หลังจากยื่นญัตติแล้วคาดว่าใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน 7 วัน ฝ่ายค้านคาดว่า น่าจะอภิปรายได้กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่วนเรื่องของเวลาในการอภิปราย ซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านจะหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลขอเวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ซึ่งหากอภิปรายแล้วสามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.