เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน" ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด


7 ก.ย. 2562, 08:17"ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน" ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ปตท. และ กฟผ. ลงพื้นที่ 5 อำเภอ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากสถานการณ์พายุ “โพดุล”

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นางพรทิพย์ โสววัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และนายเกียนเรง เลียงจินดาถาวร ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ อำเภอโพนทอง เสลภูมิ ธวัชบุรี เชียงขวัญ และจังหาร มอบถุงยังชีพ จานวน 2,250 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกาลังใจให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำ ท่วมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” ในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” ที่ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ทาให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนต่อการดำรง ชีวิตประจำวันทั้งที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภค ซี่งรัฐบาลได้เป็นห่วงและตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการ ความช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กระทรวงพลังงาน ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐ จึงร่วมกับหน่วยงานใน สังกัด ได้แก่ กลุ่มบริษัทปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอโพนทอง เสลภูมิ ธวัชบุรี เชียง ขวัญ และจังหาร โดยนำถุงยังชีพที่ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพในชีวิตประจำวัน จานวน 2,250 ชุด ไป กระจายมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น บริเวณ 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ต.โคกม่วง อ.โพนทอง จำนวน 500 ชุด จุดที่ 2 สำนักงานเขตเทศบาลตำบลวังหลวง ศูนย์อำนวยการศูนย์พักพิง อ.เสลภูมิ จานวน 700 ชุด จุดที่ 3 อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ต.มะอี อ.ธวัชบุรี จานวน 450 ชุด จุดที่ 4 บ้านแก้งข่า หมู่ 8 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จำนวน 450 ชุด และจุดที่ 5 วัด บ้านเหล่างิ้ว ต.จังหาร อ.จังหาร จานวน 150 ชุด

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้าท่วมเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนก่อน ซึ่งในวันที่ 7 กันยายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) จะเดินทางมายังจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้กาลังใจและรับฟังปัญหาความ เดือดร้อนพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนด้วยตนเองในพื้นที่ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อีกจานวน 2,200 ชุด” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.