เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาคงภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ไว้ที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี


10 ก.ย. 2562, 15:58ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาคงภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ไว้ที่ 7% ออกไปอีก 1 ปี
วันนี้ ( 10 ก.ย.62 ) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้ เป็นวันที่ 30 กันยายน 2563

พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังได้อนุมัติมาตรการส่งเสริมการลงทุนและรองรับการย้ายฐานการผลิตนักลงทุนจากต่างประเทศ 7 ด้าน หรือ Thailand Plus Package ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเสนอ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.