เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ตอกย้ำความสำเร็จ! ประชุมรมต.เศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 51 เจรจาบรรลุความร่วมมือหลายประเด็น


10 ก.ย. 2562, 19:32ตอกย้ำความสำเร็จ! ประชุมรมต.เศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 51 เจรจาบรรลุความร่วมมือหลายประเด็น
วันนี้ ( 10 ก.ย.62 ) วันสุดท้ายของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีเอ็ม ครั้งที่ 51 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการหารือทวิภาคีกับประเทศคู่เจรจาอินเดียและแคนาดา โดยการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีการพูดคุยในประเด็นการเจรจาเพื่อเปิดเขตการค้าเสรี หรือ FTA ร่วมกัน เพื่อให้ภาพรวมการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาสามารถขยายการค้าและความร่วมมือต่างๆ ได้มากขึ้น 

สำหรับกรอบการประชุมสำคัญๆ ที่จะมีการหารือในวันนี้ ประกอบด้วย การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม (เกาหลีใต้-จีน-ญี่ปุ่น) ครั้งที่ 22 , การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 8 , การประชุมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับคู่เจรจา 8 ประเทศ ภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 7 , การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 16 , และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 8 ก่อนที่จะสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ( เออีเอ็ม) ครั้งที่ 51 อย่างเป็นทางการ 

สำหรับการประชุมในช่วงที่ผ่านมา อาเซียนสามารถเจรจาให้บรรลุผลสำเร็จได้ในหลายประเด็น ขณะเดียวกันกันในส่วนการดำเนินงานตามแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือการติดตาม 13 ประเด็นที่ไทยเสนอในการเป็นประธานอาเซียนยัง สามารถเจรจาให้ประสบความสำเร็จแล้ว 7 ประเด็น และยังเหลืออีก 6 ประเด็น ที่จะต้องเจรจาให้แล้วเสร็จได้ภายในปีนี้

Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.