วันที่ 28 ก.พ. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news
โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลเชิญเครื่องสังฆทาน ถวายพระสงฆ์ จ.นนทบุรี


10 ก.ย. 2562, 22:18

โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลเชิญเครื่องสังฆทาน ถวายพระสงฆ์ จ.นนทบุรีวันนี้ ( 10 ก.ย.62 ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้าจรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดตึก ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และพระราชทานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงครัวพระราชทาน และอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนวัดตึกจำลองศิลป์วิทยา ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่, นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นางสาววัจนาถ วังตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมทำบุญ

โดยมีกำหนดการดังนี้©2018 ONBNEWS. All rights reserved.