วันที่ 28 ก.พ. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news ตัวแทนชาวบ้านชุมชนหัวสนามบินยื่นหนังสือถึง "ผู้ว่าฯ ตรัง" ช่วยเร่งแก้ปัญหาการขึ้นลงของเครื่องบิน


11 ก.ย. 2562, 14:53 ตัวแทนชาวบ้านชุมชนหัวสนามบินยื่นหนังสือถึง "ผู้ว่าฯ ตรัง" ช่วยเร่งแก้ปัญหาการขึ้นลงของเครื่องบิน
        เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง ผู้สื่อข่าว onb news รายงานว่า ตัวแทนชาวบ้านชุมชนหัวสนามบินตรัง ม.9 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง จำนวน 29 ครอบครัว เนื้อที่รวมกว่า 19 ไร่  ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหาหลังคาและฝาหนังบ้านที่แตกร้าวจากการขึ้นลงของเครื่องบิน มาตลอดระยะประมาณ 5-6 ปี  และนับวันรอยแยก รอยแตก รอยร้าวของหลังคา และฝาผนังบ้าน จะขยายตัวมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งเมื่อฝนตกหนัก น้ำฝนจะรั่วลงมาในตัวบ้าน จนสร้างความเดือดร้อนให้อย่างหนัก ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนผ่านผู้อำนวยท่าอากาศยานตรัง ตัวแทน ส.ส. และพรรคการเมืองในพื้นที่ เพื่อเสนอปัญหาไปยังกรมท่าอากาศยาน ให้พิจารณาทบทวนเรื่องการเวนคืนที่ดินในส่วนนี้
        อย่างไรก็ตาม ล่าสุดกรมท่าอากาศยาน ได้ตอบกลับมาว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่แผนการเวนคืนที่ดิน  รวมทั้งไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเสียง และแรงสั่นสะเทือนของเครื่องบิน ตามผลการตรวจวัดเสียงและแรงสั่นสะเทือน ที่ทีมศึกษาสิ่งแวดล้อมเข้ามาตรวจวัดเมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2562  อีกทั้งยังระบุว่า ที่ดินของชาวบ้านทั้งหมดยังเป็นที่ราชพัสดุ และไม่มีเอกสารโฉนดที่ดิน  ขณะที่กลุ่มชาวบ้านชุมชนหัวสนามบินตรัง ยืนยันว่า แบบแปลนฉบับแรกอยู่ในแผนจะเวนคืน พร้อมกับพื้นที่อื่นๆ และมีการเข้ามาสำรวจอย่างละเอียดแล้ว  แต่แบบแปลนหลังได้ตัดชุมชนหัวสนามบินออกไป เพราะบริษัทรับศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าใจผิดว่า ชุมชนหัวสนามบินเป็นที่ราชพัสดุ ทั้งที่ชาวบ้านยืนยันบ้านเรือนทั้งหมดมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน
        ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้นำแผนที่บ้านเรือนของชุมชนหัวสนามบินตรัง มาตรวจสอบ ประกอบการรับฟังปัญหา และยืนยันจะเร่งแก้ปัญหาให้  โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ลงไปเก็บข้อมูล ภาพถ่าย บ้านเรือนที่เสียหายแตกร้าว เอกสารโฉนดที่ดินของชาวบ้าน  พร้อมให้ซักถามประวัติการอยู่อาศัยของชาวบ้านแต่ละหลังอย่างละเอียดว่า มีการอยู่อาศัยมาก่อนที่จะมีการก่อสร้างสนามบิน  ขณะที่กลุ่มชาวบ้านยืนยันต้องการให้กรมท่าอากาศยาน เวนคืนที่ดินเท่านั้น เนื่องจากเดือดร้อนมายาวนาน  และหากมีการปรับปรุงขยายสนามบินแล้วเสร็จ จะมีการเพิ่มเที่ยวบิน และมีเครื่องบินเช่าเหมาลำเข้ามา จะยิ่งทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักขึ้น
 

         นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า  ชาวบ้านทั้งหมดอยู่ติดหัวสนามบิน เดิมได้ถูกศึกษาเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย  แต่พอไปฟังผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3 อาจจะเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในที่ราชพัสดุ จึงทำให้ถูกตัดออกไป  ส่วนตัวรับฟังปัญหาจากประชาชนแล้วทำให้ทราบว่าทั้งหมดเดือดร้อนจริงๆ ที่สำคัญประชาชนอยู่มาก่อนที่จะมีการก่อสร้างสนามบิน  ก็จะรวบรวมข้อมูลส่งไปให้กระทรวงคมนาคม ขอให้พิจารณาพื้นที่นี้เป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งการช่วยเหลืออยู่ที่กรอบการใช้เงิน ซึ่งรัฐบาลนั้นมีเงินอยู่แล้ว และเนื้อที่เพียง 19 ไร่ในส่วนนี้ ถือว่าไม่มาก
      


 ทางด้านตัวแทนชาวบ้าน ก็กล่าวแสดงความดีใจหลังเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เพราะทำให้มั่นใจว่าปัญหาของพวกตนจะได้รับการดูแลแก้ไขอย่างแน่นอน และจะรอคอยคำตอบจากกระทรวงคมนาคม ต่อไป

 

 

 

 

 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.