วันที่ 28 ก.พ. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsจนท.กว่า 20 นาย ร่วมตรวจสอบพื้นที่ สวนปาล์มคนไทย-ต่างชาติ ได้รับสัมปทาน จ.ตรัง


11 ก.ย. 2562, 15:06จนท.กว่า 20 นาย ร่วมตรวจสอบพื้นที่ สวนปาล์มคนไทย-ต่างชาติ ได้รับสัมปทาน จ.ตรัง
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.2 (วังวิเศษ-สิเกา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง และฝ่ายปกครองในพื้นที่ นำโดย นายกมลวัฒน์ ยังสังข์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตง.2 (วังวิเศษ-สิเกา) และ พ.อ.สุริยา ช่วยบำรุง หน.กลุ่มนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.ตรัง รวมจำนวนกว่า 20 นาย ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่มีนายทุนชาวไทยและนายทุนต่างชาติเข้าไปสัมปทานจัดทำประโยชน์ พบบริษัท วังวิเศษปาล์ม จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้สัมปทานเข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใส-ป่าแก่ โดยเป็นพื้นที่จำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้โซนอี (E) พื้นที่ ม.3 และ ม.14 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ เนื้อที่ 1,200 ไร่ ซึ่งเป็นการเข้าตรวจสอบตามเป้าหมายที่ได้จากการบินสำรวจชี้เป้า ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และตามแผนยุทธการพิทักษ์ป่า 1/2562 (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เพื่อตรวจสอบพื้นที่การขอสัมปทานดังกล่าว และรายงานให้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ได้รับทราบต่อไปจากการตรวจสอบ นายวีระชัย ว่องวรากุล เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจและผู้จัดการบริษัท นำเอกสารหลักฐานสัญญาเช่ามายืนยัน ระบุว่าได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัย ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2541 ถึง 18 สิงหาคม 2571 โดยมี นางกรรนิกา สุรบาล ผู้รับอนุญาต จากนั้นได้นำไปให้ บริษัท วังวิเศษปาล์ม จำกัด ที่เอกสารจดทะเบียนระบุมีคนไทยถือหุ้น จำนวน 4 คน และบุคคลต่างชาติ ชาวสิงคโปร์ และมาเลเซีย อีกจำนวน 3 คน เป็นผู้ถือหุ้น และเป็นผู้เช่าต่อ ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 6,500,000 บาท ทั้งนี้ ได้มีการนำชี้แนวเขตทั้ง 4 ทิศ ซึ่งมีทั้งติดภูเขา และพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้าน โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการเดินตรวจจับค่าพิกัด (GPS) ครบทุกจุดรอบแปลงสัมปทานทั้ง 4 ทิศ รวมประมาณ 100 จุด เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดขอบเขตพื้นที่เช่าสัมปทานทั้งหมดอย่างละเอียดว่า มีการดำเนินการถูกต้อง เนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐของนายทุนชาวต่างชาติอย่างละเอียดต่อไป


 

 

 
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.