เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ นำจิตอาสาพระราชทานพัฒนาทาสีทางม้าลาย ลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน


20 เม.ย. 2565, 15:30นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ นำจิตอาสาพระราชทานพัฒนาทาสีทางม้าลาย ลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านหนองหว้า  ตำบลโดด  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย จ่าเอกโอภาส ทองขาว จิตอาสา 904 รหัส 4ก-221 ปลัดอำเภอ  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส.ที่ 23 ร่วมกับ กำนันตำบลโดด  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์  สารวัตร ตำบลโดด และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 130 คน  ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ เก็บขยะ และจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ทาสีทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองหว้านายสุวรรณ  เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนจิตอาสามีความรัก สามัคคีและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาด   และเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองหว้าให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความปลอดในการเดินทางไป-กลับโรงเรียนต่อไปRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.