เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)หน่วยราชการออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนใน อ.ด่านมะขามเตี้ย มอบสิ่งของ "แก้จน Mobile"


21 เม.ย. 2565, 09:46หน่วยราชการออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนใน อ.ด่านมะขามเตี้ย มอบสิ่งของ "แก้จน Mobile"
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน”พร้อมแบ่งคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือของพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย ในกิจกรรม “แก้จน Mobile ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี ในการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 6 ปี 2565

 

วันนี้ 20 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย  นายสมเกียรติ วอนเพียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 พันเอก บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม โดยมี นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในท้องที่ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่

 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ และให้ส่วนราชการได้ชี้แจงประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชนไปประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้เกิดการรับรู้ พร้อมนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

 

สำหรับในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย มีสภาพปัญหาที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าตกเป็นประจำ การขยายเขตไฟฟ้า ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก การขอโครงการเจาะบ่อบาดาล และปัญหาเส้นทางการคมนาคมที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

 

จากนั้น ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น  11 คณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ รวมจำนวน  35 ครัวเรือน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

 

โดย คณะของนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และสิ่งของอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานต่างๆ ไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMAP   ซึ่งได้ลงพื้นที่จำนวน 3 ครัวเรือนได้แก่

1.นายบุญช่วย น้อยบรรจง อายุ 86 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป ต้องการซ่อมแซมหลังคาบ้าน เนื่องจากผุพังทรุดโทรม

2.นายสุนทร วัชวงษ์ อายุ 72 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป ความต้องการในการสร้างบ้านใหม่เนื่องจากสภาพบ้านเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว ไม่มั่นคงและมีภาระหนี้สิน

3.นายอานนท์ จันทมาศ อายุ 41 ปี ไม่มีอาชีพ เป็นผู้ป่วยติดเตียงจากอุบัติเหตุ

 

ซึ่งทางคณะได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ความต้องการในการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยจะมอบหมายให้ท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.