เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"สุรินทร์" นำร่องส่งเสริมการปลูกกระท่อม ในโครงการสถานีปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตร์แห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน


22 เม.ย. 2565, 08:27"สุรินทร์" นำร่องส่งเสริมการปลูกกระท่อม ในโครงการสถานีปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตร์แห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน
วันที่ 21 เม.ย. 65 ที่สวนไผ่ครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกอรุณ หมู่ 12 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นสวนเกษตรที่ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินการ ปลูกไผ่กิมซุง และแบ่งพื้นที่กว่า 12 ไร่ ดำเนินการในรูปแบบสวนเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำรัช จนประสบผลสำเร็จและขยายไปสู่การจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวในเชิงเกษตร ซึ่งมีการดำเนินการได้อย่างลงตัว และพื้นที่ดังกล่าวก็จะเป็นพื้นที่ที่จะมีการจัดตั้งเป็นสถานีปฏิบัติการ(พิเศษ)ตามแนวศาสตร์แห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน ครั้งหนึ่งในชีวิต (ทำดีเพื่อแผ่นดิน) โดยทางสมาคม คนไทยใจรักแผ่นดิน ซึ่งมีนางสาวธัญญภัครภรณ์ เจริญเธียร นายกสมคมคนไทยใจรักแผ่นดิน พร้อมคณะกรรมการ ได้เนินการจัดตั้งขึ้น โดยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการปลูกต้นกระท่อม พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ให้กับกลุ่มและเกษตรกรที่สนใจ ร่วมให้ความรู้ติดตั้งอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรทั่วไป ให้เข้าใจถึงคุณประโยชน์ในการปลูกพืชสมุนไพรบางชนิด เช่น พืชกระท่อม เป็นต้นโดยทางสมาคมฯ ได้นำร่องส่งเสริมการปลูกกระท่อม ต้นแรกและบางส่วนแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ทดลองปลูกตามสภาพอากาศไปยังทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบลและหมู่บ้าน เป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการปลูก ขาย ส่งออก ตานแนวนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการป้องกันการเข้าใจคาดเคลื่อนของเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสถานีไปแล้วถึง 89 สถานี ทั่วประเทศ โดยจังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งแล้ว 3 สถานีใน 3 อำเภอ มีเกษตรกรจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งต้นกระท่อมเป็นพันธุ์อินโดก้านแดง ที่ทางรัฐบาลได้รับร้อง เป็นพันธุ์โดยตรงมาจากภาคใต้ของไทย ปลูกและดูแลง่าย 8 เดือนสามารถเก็บผลผลิตใบ ส่งขายให้กับโรงงาน ซึ่งมีโรงงานที่จดทะเบียนถูกต้องรองรับซื้อผลผลิต โดยผลผลิตที่ได้จะต้องตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งต้นกระท่อมจะสามารถสร้างผลผลิตให้กับเกษตรกรไปตลอดชีวิตจนถึงลูกหลาน นับเป็นพืชเศรษกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามอง รองจากพืชกัญชงและกัญชา

น.ส.ธัญญภัครภรณ์ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่มาในวันนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกร รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้ามาติดอาวุธทางปัญญาให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จริงเห็นแจ้งตามปฏิญญา 5 จ. 1. จดจ่อ2. จริงใจ 3. จู่โจม 4. แจกจ่าย 5. ต้องจดจำรู้จริงเห็นแจ้ง ว่าเราจะปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยเฉพาะพืชกัญชา กัญชง กระท่อม ปลูกยังไงจะขายได้จริงและปลูกอย่างไรขายถูกต้องตามกฎหมาย 1.เตรียมดินให้พร้อม ที่ดินจะต้องเป็นที่ดินที่ส่วนราชการรับรองเท่านั้น 2.สายพันธุ์ ที่นำมาคือสายพันธุ์อินโดก้านแดง ที่ถูกรับรองไว้ตั้งแต่รัฐบาลยุคผ่านๆมา โดยเราได้รับเงินกองทุนคนละ 5 บาท จากพนักงานราชการ เช่น กระทรวงเกษตร,กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงยุติธรรม,กระทรวงกลาโหม,และกระทรวงพาณิชย์,รวมถึงกระทรวงอื่นๆและองค์กรการกุศลอื่นๆ ได้เงินมาก็นำเงินนี้ไปใช้เพาะเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่ง


เพื่อเอามาแจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกร ส่วนหนึ่งขอรับบริจาค ตอนนี้เราทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลเป็นการเสริมงานให้กับรัฐบาล และอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้จริงเห็นแจ้ง ตามปฏิญญา ซึ่งตอนนี้ยังมีกฎหมายควบคุมอยู่ในเรื่องของการแปรรูป และตอนนี้เราก็ได้มีการประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรฯ ไว้ในการวิจัย ต้องขึ้นทะเบียน ต้องจดสูติบัตร จึงจะสามารถแปลรูปขายได้ ตอนนี้ยังแปลรูปขายไม่ได้ ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการซื้อ-ขาย ก็อย่าไปเชื่อว่าขายได้กิโลกรัมละ 800-1000 บาท ตรงนี้ไม่ใช่ อย่างดีก็กิโลกรัมละ 50 บาท 50 บาทก็ได้กำไรเยอะแยะแล้ว เราปลูก 8 เดือน ก็ได้แล้ว 3 กิโล กิโลละ 50 บาท ต้นหนึ่งก็ได้ 150 บาท ปลูกได้ขายกันชั่วชีวิตจนถึงลูกหลาน เหมือนเป็นมรดกพืชสืบต่อกันเป็นรุ่นๆต่อไป


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.