เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กรรมการบริหารพรรค พปชร. ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค เดินหน้าโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานงานแสงอาทิตย์


25 เม.ย. 2565, 18:49กรรมการบริหารพรรค พปชร. ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค เดินหน้าโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานงานแสงอาทิตย์
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า พลเอกธัญญา กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ประธาน คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนื เดินหน้าเต็มสูบ ลงพื้นที่สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอพี่น้องเสริมความมั่นคงและความเจริญ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

วันที่(25 เม.ย.65) เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เอกธัญญา เกียรติสาร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำร่ายภาคในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ เพื่อพบปะสัมมนา ให้ความรู้ในการแก้ไขและบริหารจัดการน้ำ ให้กับ ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน และเครื่อข่ายแก้ไขปัญหา

ขาดแคลน น้ำแล้ง ของพี่น้องประชาชน ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างหยั่งยืน
โดยมี นายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริการส่วนตำบลบักได พร้อมด้วยตัวแทน ชาวบ้าน อีก 10 หมู่บ้าน กว่า 80 คน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เข้าร่วมพบปะ อบรม พร้อมขอรับการสนับสนุน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ นายณัฐพัชร์ บุญมี นายกองค์การบริการส่วนตำบลบักได กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และวิธีการดำเนินการของศูนย์ข้อมูลน้ำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในวันนี้ คณะทำงาน อนุกรรมการบริหารจัดการน้ำร่ายภาคในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย อ.ทอง หลอมประโคน ผู้ชำนาญด้านการบริการจัดการน้ำ ให้กลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปราชญ์ชาวบ้านได้รับฟัง ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและการเตรียมการยื่นขอ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขณะที่ พลเอกธัญญา เกียรติสาร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำร่ายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่า ตนเองทำงานในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ มานาน เพราะรับชารการ ในการดูและความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2   ตั้งแต่ ปี 2526 ก็ปฏิหน้าที่ ในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จนกระทั่งเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ก็ดูแลพื้นที่ภาคอีสานมาโดยตลอด ตนเห็นปัญหา ในขณะทำหน้าที่ ทหารตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลมักได ตำบลตาเมียง และแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  ในช่วงการสู้รับ ชายแดนไทย-กัมพูชา ช่วงปี 2554 ตนเองก็ได้ร่มรบ บัญชาการ สู้รบและร่วมรบกับทหาร เพื่อความมั่นคง ของประเทศไทย มาวันนี้ ตนเองได้รับผิดชอบเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ต่อไปนี้เราจะมาแแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน และน้ำท่วมอย่างหยั่งยืน พร้อมทั้งจัดหารสร้างแหล่งน้ำ เพื่อพี่น้องชาวตำบลมักได ตำบลตาเมียง ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล ให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการระบบสูบน้ำช้พลังงานแสงสศอาทิตย์ และสามารถเขียนโครงการเสนอขอรับงบประมาณได้ให้เกษตรกรมีการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนในการทำการเกษตร


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.