เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์"


1 พ.ค. 2565, 15:44กาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์"
วันนี้ 01 พ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48“กาญจนบุรีเกมส์และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์ในปีพ.ศ.2566 เป็นงานกีฬาที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความรู้สึกยินดีเพราะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี

 

สำหรับกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2-6 กันยายน พ.ศ.2566 ประเภทกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.กีฬาภาคบังคับ 2.กีฬาสากล 3.ส่งเสริมกีฬาทั่วไป

 

ในส่วนของมาสคอตที่ใช้เป็นสัญลักษณ์จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์มีชื่อว่าน้องมัศยาเป็นรูปปลายี่สก ยืนยิ้มถือคบเพลิง โดยมีเปลวไฟสีส้มและด้ามคบเพลิงสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดกาญจนบุรี

 

ส่วนชื่อที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์มาจากดอกกาญจนิกาเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะเป็นดอกสีขาว กลีบดอกจะบิดเวียน ไปทางขวางคล้ายกังหัน ปลายกลีบเหมือนหางปลา มีกลิ่นหอม บานกลางคืนและดอกจะออกตลอดปี

 

จังหวัดกาญจนบุรีมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48“กาญจนบุรีเกมส์และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์ในทุกด้าน ทั้งสนามจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคการกีฬา การดูแลรักษาความปลอดภัย การรักษาพยาบาล รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในด้านที่พัก โดยจัดให้นักกีฬาพักในโรงแรม ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามกีฬาในชนิดกีฬาแต่ละประเภท พร้อมทั้งได้มีการกำหนดและวางแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจังหวัดกาญจนบุรี ถึงแม้ว่าทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19จะมีมติเห็นชอบแผนปรับให้สถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น ก็จะมีการปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

โดยจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีแนวทางปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจากการที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในระดับ พื้นที่สีฟ้านำร่องการท่องเที่ยวจึงขอให้มีความมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้จังหวัดกาญจนบุรียังได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชน เป็นอย่างดี มีความตื่นตัวเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและอำนวยความสะดวก ให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน กองเชียร์และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกิดความประทับใจอีกด้วย

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.